Nöt

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Utbildningar finns för transport av lantbrukets djur, fjäderfä och hästar. Mer information finns på TYAs kurssidor, där du också kan anmäla dig till utbildningarna. Du kan också ringa TYAs växel 08-734 52 00.

ViVet AB Örebro

Utbildning för häst, nöt, får, get och svin i samarbete med trafikskolor anslutna till Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). Telefon till veterinär Arne Mustonen 0761-852 856, e-post.