Checklistor

Följande lista är exempel på checklistor inför transporten och kan se olika ut i olika verksamheter

  • Fordonsjournal, artikel 4, för djurtransport
  • Säkerhetskontroll av fordon före färd
  • Säkerhetskontroll av rörliga lastplan
  • Checklista för riskinventering av åkeriets arbetsmiljö
  • Handlingsplan för arbetsmiljöförbättringar
  • Rapport om olycksfall/allvarligt tillbud/ohälsa
  • Checklista bilpärm

Tips

jordbruksverket.se finns fler blanketter som berör djurtransporter.