Välkommen till Djurtransporter.nu

Varmt välkommen till Djurtransporter.nu

Här hittar du information för dig som vill köra djurtransporter. Även du som är utbildare kan hitta behövlig information. Här får du som utbildare tillgång till de hjälpmedel som tagits fram för att förenkla framtagandet av kursmaterial, presentationer, övningar m.m.

Läs mer

Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt

TYA samarbetar i studien med SLU.

Läs mer

Uppdatering av "L5:an"

Jordbruksverket har inlett en process med att se över det nationella regelverket för djurtransporter.

Läs mer

Djurtransporter till och från Storbritannien

I och med Brexit träder nya bestämmelser i kraft från och med nyår.

Läs mer