Föreskrifter och lagkrav

Här kan du läsa mer om de regler som gäller för att transportera levande djur.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS

Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är indelade i bindande regler, allmänna råd om tillämpning av reglerna samt förtydligande kommentarer till respektive paragraf. Följande lista ger exempel på föreskrifter som berör arbetet med djurtransporter.

TIPS

www.av.se, Arbetsmiljöverkets hemsida.