Om webbplatsen

Djurtransporter.nu är en informationsportal som för dig som vill veta mer om djurtransporter.
För att transportera och sköta djur krävs särskild kompetens. Kravet bygger på EU-förordningen om skydd av djur under transport EG nr 1/2005.
Den förare som utför djurtransporter av hästar, nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä inom ekonomisk verksamhet måste enligt lag ha ett kompetensbevis.
Transportören får inte anlita förare som saknar kompetensbevis för att genomföra djurtransporter.
Djurkompetensbeviset gäller inom hela Europa och är inte tidsbegränsat, men kan återkallas om du döms för allvarlig överträdelse av djurskyddslagen.
Här finns information för förberedelse av transporten, regelverk och information om kommande utbildningar som ger kompetensbevis.

På djurtransporter.nu har du tillgång till:

  • Handbok för djurtransporter
  • Information
  • Register över föreskrifter

Du som utbildare har rätt att göra ditt eget presentationsmaterial genom att kopiera fritt ur lärobokens material och använda det i mallen som finns i PowerPointfilen. På detta sätt kan du skapa ett material som passar dina utbildningstillfällen.

OBS! Det är endast tillåtet att använda material från ”Handbok för Djurtransporter” som underlag till presentationsmaterial som görs i PowerPointmallen som medföljer. All annan användning, kopiering eller distribution är förbjuden.

Har du synpunkter eller frågor om materialet kontakta TYA:

Övergripande frågor: Tomas Forsman, tomas.forsman@tya.se

Kursadministration: Jessica Svedentoft, jessica.svedentoft@tya.se

Växel: 08-734 52 00.