Utbildningar och kurser

För att få köra eller sköta djur för transporter behöver du ett kompetensbevis för djurtransporter avsett för det djurslag du skall köra eller sköta. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver god kunskap. För detta behövs utbildning. Du som behöver utöka din kompetens kan här gå fortbildning.

I Sverige finns ett antal av Jordbruksverket godkända utbildare och utbildningar. De hittar du på länken Godkända utbildningar.

Åkeri

Ny utbildare?

Behöver du tillgång till material ringer du TYA på 08 – 734 52 00 så hjälper vi dig.