Fjäderfä

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA

Utbildningar finns för transport av lantbrukets djur, fjäderfä och hästar. Mer information finns på TYA:s webbplats, där du också kan anmäla dig till utbildningen. Du kan också ringa TYA:s växel 08-7345200.